Nieuws

Wat is nieuws?

Nieuws kan worden beschouwd als informatie die naar de buitenwereld wordt gebracht, omdat het dusdanig belangrijk is dat het publiekelijk waargenomen wordt. Hierbij wordt vaak gesproken over een recente gebeurtenis die een maatschappelijke impact met zich meebrengt. Hoe actueler de gebeurtenis is, hoe groter de kans dat het naar buiten wordt gebracht als nieuws.

De nieuwswaarde

Bij het maken van nieuwsartikelen over bijvoorbeeld actuele gebeurtenissen wordt vaak gekeken naar de nieuwswaarde. De nieuwswaarde wordt bepaald door criteria waaraan de gebeurtenis moet voldoen. De waarde wordt bepaald door de actualiteit en de mate van belang om bijvoorbeeld een bepaalde gebeurtenis met een grote groep mensen te delen. Daarnaast is de mate van afwijking of uitzonderlijkheid een criteria om de waarde te meten (bijvoorbeeld: een slang die een vrouw bijt is geen nieuws, een vrouw die een slang bijt wel).

Naast de gebeurtenis, wordt de waarde vaak gemeten aan de hand van de betrokken personen bij de gebeurtenis. Belangrijke of bekende personen zijn vaak een berichtmaker; het is belangrijker om een bericht over Mark Rutte te delen dan over de baas van de plaatselijke supermarkt. Een andere speler in het bepalen van de waarde is de mate waarin er sprake is van conflicten. Daarnaast speelt de locatie van de gebeurtenis een rol; wanneer een ingestort balkon in Nederland voor een dode zorgt, is dat voor de inwoners van ons kikkerland vaak belangrijker en interessanter dan wanneer dit in Spanje gebeurt. Tot slot spelen emotie en human interest mee in het bepalen van het nieuws en het naar buiten brengen daarvan.

Hoe wordt nieuws naar buiten gebracht?

Van oudsher zijn kranten een populaire manier om burgers informatie te verstrekken. Deze gedrukte vorm van media is al sinds jaar en dag een van de bekendste manieren om het nieuws te brengen. Door de opkomst van technologie zijn er door de jaren heen ook tal van andere manieren op de markt gekomen om burgers van gebeurtenissen op de hoogte te brengen. Hierbij kan men denken aan het versturen van e-mails, het brengen van het 20:00 uur journaal, het versturen van pushmeldingen van de NOS-journaal app voor ontvangen van het laatste nieuws, enzovoorts…

Bij het ontvangen van berichten over actuele gebeurtenissen is het altijd van belang om de betrouwbaarheid hiervan in acht te nemen. Zo verspreidt men tegenwoordig berichten via Twitter; het is verstandig om de bron te checken. Is het geloofwaardig dat de gebeurtenis op de vertelde manier is gebeurd, en is de verteller van het bericht betrouwbaar?

Ontwikkelingen

Waar ontwikkelingen in technologie plaatsvinden, vinden ontwikkelingen in het brengen van informatie plaats. Deze ontwikkelingen worden uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden; zo is het bijvoorbeeld bekend dat steeds minder mensen kiezen voor een fysieke krant en veel meer mensen ’s ochtends een app openen voor het nieuws vandaag. Ook bestaan er veel verschillende categorieën nieuwsberichten; we geven hier graag uitleg over, dus blijf onze webpagina volgen!