Internationaal nieuws

Wereld nieuws

Wereld nieuws; het gezegde wordt natuurlijk vaak gebruikt wanneer er een belangrijk nieuwtje binnenkomt, of juist om het nieuws te downgraden. ‘’Wat een wereld nieuws, joh’’ – houdt dus eigenlijk in dat iemand het helemaal geen nieuws vindt. ‘’Jemig, wat een wereld nieuws!’’ – zeg je dan weer wanneer je iets ontzettend nieuws vindt, zoals wanneer je zus zwanger is.

Soms staan we er in Nederland maar weinig bij stil dat we bij lange na niet weten wat er in anderen landen afspeelt; wat er in het nieuws wordt verteld is wat we weten, de rest is voor ons net zo goed een groot raadsel. Maar hoe komt het dan dat we sommige wereld nieuwsartikelen wel voorgeschoteld krijgen, en anderen niet? En hoe kan het dat als er nu iets gebeurt in de verenigde staten, we het over een aantal minuten als wereld nieuws binnen krijgen? We nemen je graag mee door een aantal wereld nieuws ins, outs en tips!

Technologie maakt een hoop mogelijk

De steeds maar ontwikkelende technologie maakt op het gebied van wereld nieuws een hele hoop mogelijk. Zo kan het maar zo zijn dat er om 10:00 uur een wereld nieuws gebeurtenis in Frankrijk plaatsvindt, en we dat om 10:01 uur in Nederland al weten; Social Media speelt hierin een grote rol!

Daarnaast zet het nieuws al sinds jaar en dag correspondenten in op andere locaties. Zo kan het dus maar net zijn dat wanneer er in Nederland een wereld nieuws artikel wordt uitgebracht of uitgezonden, dit artikel is geschreven of bedacht door een correspondent die zich op dat moment op die plaats bevindt; in Engeland bijvoorbeeld!

Nep nieuws

Door het verspreiden van wereld nieuws via Social media komt het vandaag de dag steeds vaker voor dat er nepnieuws wordt verspreid. Bij het bekijken of zien van nieuws over de wereld is het daarom van groot belang dat men de bron goed checkt en nagaat of deze betrouwbaar is of kan zijn. Het is derhalve om niet klakkeloos nieuwsartikelen aan te nemen maar meer onderzoek te doen wanneer je een wereld nieuwsartikel op Social Media voorbij ziet komen!

Belangrijke gebeurtenissen

Buiten belangrijke grote gebeurtenissen, worden de kleinere gebeurtenissen in het buitenland voornamelijk in het nieuws meegenomen als deze gebeurtenissen van invloed kunnen zijn op Nederland. Zo wordt door bijvoorbeeld Nederlandse redacties besloten of iets van wereld nieuws-niveau is, of dat het buiten beschouwing gelaten wordt (bijvoorbeeld als het niet van invloed is op het Nederlandse volk).

Ontwikkelingen omtrent wereld nieuws

Hoewel veel Nederlanders het nieuws dagelijks in de gaten houden, is veel nieuws gericht op Nederland. Voor je eigen ontwikkeling kan het goed zijn om naast het Nederlandse nieuws ook wereld nieuws in de gaten te houden. Ook wij zullen je blijven meenemen op gebied van wereld nieuws; bekijk dus zo nu en dan onze website en lees het door!